Služby

Špeciálne merania

Rozsah poskytovaných služieb zahŕňa aj špeciálne geodetické metódy a postupy súvisiace s prípravou, projektovaním, výstavbou, prevádzkou, ale aj rekonštrukciou stavebných objektov a priemyselných zariadení, má priame väzby predovšetkým na stavebný proces.

  • Meranie horizontálnych, vertikálnych a priestorových posunov
  • Meranie sadania a náklonov objektov
  • Kontrola osových podmienok dopravníkov a výrobných liniek
  • Zameranie a zobrazenie fasád budov
  • Zameranie odľahčovacích komôr
  • Vyhotovenie vytyčovacích sietí
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

Bučina DDD Zvolen
EUROPA BUSINESS CENTER Banská Bystrica
Výškové zameranie dráhy IZOMAT – Nová Baňa
Zameranie kanalizačnej siete areálu Bučina DDD
Zabezpečenie havarovanej šachty Ferdinand Špania Dolina
Zameranie prístrojov – CONTITEVES Zvolen

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen