Služby

Služby pre realizáciu stavieb

Spolupracujeme s niekoľkými stavebnými spoločnosťami ako aj s drobnými stavebníkmi pri realizácii stavieb, ktorým poskytujeme geodetické služby, na základe ich požiadaviek.

 • polohové a výškové osadenie stavieb
 • vytýčenie stavebných objektov (inžierske stavby a technologické zariadenia stavieb)
 • priebežná kontrola realizácie stavebných objektov
 • geodetický dozor stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
 • geometrické plány na rozostavanú stavbu a ku kolaudačnému konaniu
 • zameranie a výpočet plôch a objemov stavebných objektov v zmysle DIN 277
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

 • Kompletné geodetické práce v súvislosti s výstavbou obch. domu LIDL Zvolen
 • Kompletné geodetické práce v súvislosti s akciou Bytové domy profesionálnych vojakov Zvolen Rákoš
 • Kompletné geodetické práce v súvislosti s výstavbou : Špecializovaný blok obchodov Zvolen
 • Rekonštrukcia vodovodu ul. Kozačekova Zvolen
 • Rekonštrukcia vodovodu ul. Moyzesova Zvolen
 • Rekonštrukcia vodovodu Lieskovec ul. Horná
 • Čerpacia stanica LPG CONOCO Zvolen
 • Zvolen rekonštrukcia námestia II:etapa – rekonštrukcia vodovodu
 • Zvolen Rákoš – jednotná kanalizácia a vodovod pre polyfunkčný areál
 • Polyfunkčný objekt- dostavba nádvoria objektu č.74 ZVOLEN
 • Modernizácia výroby drevotrieskových dosiek Bučina DDD – Zvolen
 • SIELNICA – rekonštrukcia vodovodu
 • LIDL Zvolen – Zlatý Potok

Banská Bystrica

 • Zodpovedný geodet investora na stavbe EUROPA BUSINESS CENTER Banská Bystrica
 • Kompletné geodetické práce v súvislosti s výstavbou „Čerpacia stanica TESCO Banská Bystrica“
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby:
 • Podkonice – pri silážnej jame – rekonštrukcia vodovodu
 • Podkonice – Cesta k obecnej ČOV rekonštrukcia vodovodného potrubia
 • DONOVALY – súbor bytových domov – Varštát

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen