Modelovanie potrubí

Mračno bodov je vhodný podklad na modelovanie jednoduchých ale aj zložiteľších konštrukcií, medzi ktoré patria taktiež potrubia.
Modelovanie potrubí na podklade mračna bodov:
  • Trasa jednotlivých potrubí je modelovaná v 3D priestore, čo je vhodné najmä pri kontrole kolízií.
  • Výsledný model je možné importovať do rôznych CAD softvérov
  • Presná poloha jednotlivých zariadení na potrubí (klená, redukcie, príruby )
  • Určenie dimenzií na základe komlexnej analýzy celého potrubia
  • Vhodné pre tvorbu BIM modelov
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

  • Zameranie technologikého zariadenia: Triediaca linka drevoštiepky Kronospan

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen