Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Metódou terestrického laserového skenovania dokážeme detailnejšie, presnejšie, a kvalitnejšie zozbierať dáta na tvorbu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
Výhody laserového skenovanie pri tvorbe predprojektovej dokumentácie:
  • Úspora času
  • Kvalitnejšie dáta
  • Vyššia relatívna a absolútna presnosť,
  • Možnosť retrospektívneho určenia parametrov
  • Detailnosť- hodnoverne zachytíme všetky konštrukčné prvky
  • Tvorba virtuálnych prehliadok
  • Možnosť domerať požadovaný detail prostredníctvom prehliadača.
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Mäsokombinát Zvolen
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Mraziareň Zvolen
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Kúpele Sliač

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen