Skenovanie

Od roku 2022 naša spoločnosť rozšírila sortiment ponúkaných služieb o zber dát metódou terestrického laserového skenovania
Zber dát metódou terestrického laserového skenovania je moderná neinvazívna metóda poskytujúca detailné polohové a výškové informácie o bodoch meraných vo veľkej hustote. Výsledné mračno bodov splňuje kritériá vysokej relatívnej ale aj absolútnej presnosti.

Príklady využiteľnosti:
 • Skenovanie a 3D modely budov a interiérov – architerktúra a projekcia
 • Skenovanie a 3D modely mostov – pred a počas výstavby
 • Skenovanie a 3D modely tunelov – pred a počas výstavby
 • Skenovanie a 3D modely ciest, križovatiek – pred a počas výstavby
 • Skenovanie a 3D modely oporných múrov a pod. – pred a počas výstavby
 • Skenovanie a 3D modely kultúrnych pamiatok (hrady,zámky) – rekonštrukcia a obnova
 • Skenovanie a 3D modely potrubných systémov fabrík a tovární
 • Skenovanie a 3D modely svahov – sledovanie erózií pôdy
 • Skenovanie a 3D modely povrchových lomov a skládok – určovanie objemov vyťaženej horniny príp. určovanie objemov úbytku zo skládok
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Mäsokombinát Zvolen
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Mraziarne Zvolen
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby: Kúpele Sliač
 • Zameranie technologikého zariadenia: Triediaca linka drevoštiepky Kronospan

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen