Služby

Informačné systémy, poľovníctvo, poľnohospodárstvo

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so službami pre poľovné združenia, poľnohospodárov a tomu zodpovedajúce softwérové vybavenie
 • zakladanie poľovných združení
 • predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov na účel výkonu práva poľovníctva v zmysle zákona 274/2009
 • vyhotovenie zoznamu vlastníkov pozemkov vrámci poľovného revíru, urbáru alebo poľnohospodárskeho družstva
 • grafické znázornenie hraníc poľovného revíru a jednotlivých vlastníckych parciel
 • zabezpečenie písomných podkladov (splnomocnenia, nájomné zmluvy na užívanie ...)
 • zabezpečenie spolupráce a účasti notára na valnom zhromaždení vlastníkov
 • poskytnutie servisu až do úspešného ukončenia projektu
 • sme oficiálnym distribútorom informačných systémov spoločnosti TopoL Software s.r.o.
 • individuálny prístup a prispôsobenie sa požiadavkám zadávateľa
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

 • Poľovný revír Strana Hrušov
 • Poľovný revír Antol Ilija

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen