Služby

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Ročne vyhotovíme cca 200 geometrických plánov pre drobných objednávateľov, cca 50 geometrických plánov väčšieho rozsahu, cca 20 vytyčovaní hraníc pozemkov a ostatné služby v oblasti katastra
  • Geometrické plány
  • Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb
  • Zameranie adresného bodu
  • Zápis geometrických plánov
chcem si dohodnúť stretnutie

Referencie

Zvolen

Zmluva o dielo č. ZOD/32/99/09/2005 – objednávateľ : LESY SR š.p. na geometrické plány na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre O.Z. Žilina v okresoch Žilina, Martin a Rajecké Teplice v rokoch 2005-2007 celkovo 7100 Ha vysporiadaných lesných pozemkov
Rámcová zmluva od roku 2004 na vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec
ROEP k.ú. Kašova Lehôtka okr, Zvolen K.Ú. v BB, Zmluva o dielo č. 09389-R-6/2003
ROEP k.ú. Klastava okr,Banská Štiavnica K.Ú. v BB, Zmluva o dielo č. 09388-R-2/2003
ROEP k.ú. Suché Brezovo, okr. Veľký Krtíš K.Ú. v BB, Zmluva o dielo č. 09391-R-6/2003
ROEP k.ú. Holiša, okr. Lučenec K.Ú. v BB, Zmluva o dielo č. 8/2006
ROEP k.ú. Baďan, okr.Banská Štiavnica K.Ú. v BB, Zmluva o dielo č. 4/2006
Majetkoprávne vysporiadanie areálov PD Očová
Majetkoprávne vysporiadanie areálov
SLOVASFALT

Spokojní klienti

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen