Kontakty

Náš tím

Ing. Peter Fašang
Ing. Peter Fašang konateľ fasang@allgeo.sk +421 905 257 872

Vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia – zameranie vyššia geodézia, geoinformačné systémy.

Ing. Dušan Matušov
Ing. Dušan Matušov samostatný geodet a kartograf matusov@allgeo.sk +421 903 020 220

Vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia – zameranie vyššia geodézia, geoinformačné systémy .

Ing. Marian Hreha
Ing. Marian Hreha samostatný geodet a kartograf hreha@allgeo.sk +421 907 817 831

Vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia – zameranie inžinierska geodézia.

Ing. Miroslava Šufliarska
Ing. Miroslava Šufliarska samostatný geodet a kartograf sufliarska@allgeo.sk

Vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia – zameranie inžinierska geodézia.

Bc. Jozef Babiak
Bc. Jozef Babiak samostatný geodet a kartograf babiak@allgeo.sk +421 911 792 718

Vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia.

Milan Hojsa
Milan Hojsa geodet hojsa@allgeo.sk +421 918 599 484

Úplné stredoškolské vzdelanie, obsluha geodetickej meračskej techniky, terénne meračské práce.

Marta Fašangová
Marta Fašangová ekonomické oddelenie fasangova@allgeo.sk +421 910 792 719

Spracovanie ekonomickej agendy, úplné stredoškolské vzdelanie, kontakt s verejnosťou.

Róbert Kracina
Róbert Kracina služby v rámci developingu, engineringu kracina@allgeo.sk +421 903 288 014

Vyhľadávanie vhodných lokalít a záujmových území, kontakt s vlastníkmi nehnuteľností, styk s úradmi, správ katastra, stavebnými, pozemkovými úradmi, šetrenie sietí Stredná odborná škola.

Ing. Jakub Fašang samostatný geodet a kartograf jakubfasang@allgeo.sk +421 902455548

geodetické a kartografické práce, letecké snímkovanie, georadarový prieskum

Napíšte nám

Š. Moyzesa 18 960 01 Zvolen

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o.
Sídlo: Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen Zastúpený: Ing. Peter Fašang, konateľ spoločnosti Zapísaná: v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vl. č.11628/S
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. IBAN: SK49 1100 0000 0026 2613 4069 IČO: 36648906 IČ DPH: SK 2022193492
Fakturačné údaje ALL GEO - Geodetické služby, s.r.o.
Sídlo: 1. Mája 1167/7, 969 01 Banská Štiavnica Kancelárske priestory: Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen Zastúpený: Ing. Peter Fašang, Rastislav Kondek Zapísaná: v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vl. č. 9306/S
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK70 5600 0000 0014 2278 6001 IČO: 36627011 IČ DPH: SK2021849467